HABER İÇERİK
2012 İl Eğitim Denetmenlerinin Yer Değiştirme İşlemleri

Bakanlık Makamının 10.04.2012 tarihli ve 16737 sayılı Onayları

gereğince hazırlanan 2012 İl Eğitim Denetmenlerinin Yer Değiştirme

Kılavuzu için