HABER İÇERİK
Özürlü Personel Atama Sonucu Oluşan Minumum Puanlar ve Atananların Listesi

Özürlü Hizmetli Atama Sonucu Oluşan İl Minumum Puanlar İçin

Özürlü Hizmetli Atananların Listesi İçin

Özürlü Memur Atama Sonucu Oluşan İl Minumum Puanlar İçin

Özürlü Memur Atananların Listesi İçin

Özürlü Öğretmen Atama Sonucu Oluşan İl Minumum Puanlar İçin

Özürlü Öğretmen Atananların Listesi İçin