Birimlerimiz Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığı

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığı

 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA GRUBU

Görevleri:

› Yapılacak atama yer değiştirme işlemelerini takvimine göre izlemek,

› Yapılan atamaların yerindeliğini raporlamak,

› Atananların göreve başlamalarını takip etmek başlamalarını sağlamak,

› Göreve başlamayan adayların başlamama nedenini araştırıp çözümler geliştirmek,

› Özür ataması yapılamayıp izine ayrılanların takibini yapıp ilgili birime teklifte bulunmak,

› Özür ataması yapılanların özürlerinin devam edip etmediğini takip edip ilgili birimi yönlendirmek,

› Grup Başkanının verdiği diğer görevler

GÖREVE YÖNELİK HİZMETLER ÇALIŞMA GRUBU

Görevleri:

› Göreve başlamayan öğretmenlerin iptal işlemlerini gerçekleştirmek,

› Askere gidecek öğretmenlerin sevk - tehir işlemlerini yapmak,

› Görevden çekilen ve çekilmiş sayılan öğretmenlerin bu işlemlerini gerçekleştirmeye yönelik iş ve işlemleri yapmak,

› MEB dışına kurumlar arası nakil yoluyla gidecek öğretmenlerin isteklerini değerlendirmek,

› Öğretmenlerin hukuki sorunları ile ilgili bilgi vermek ve çözüm üretmek,

› Soru önergelerine cevap hazırlamak,

› Grup Başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirmek

ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERi ÇALIŞMA GRUBU

Görevleri:

› Başvuran adayları değerlendirmek üzere uygun formatta almak

› Son değerlendirmesini yapmak,

› Atama programına aktarılmasını sağlamak

› Atama işlemini gerçekleştirmek

› Atama sonuçlarını sonuç ekranına atmak

› Tebligat işlemini gerçekleştirmek

› Atananların sayısal durumlarını ve puanlarını yayımlamak

› Atama sonuçlarına ve kadro kullanımına ilişkin istatistikleri hazırlayarak yayımlamak

› Bunlara ilişkin yazışmaları yapmak

Gurup Başkanın vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

 

YÖNETİM VE SEKRETERLİK ÇALIŞMA GRUBU

Görevleri:

› Grup Başkanlığının Büro Yönetimi, İdari İşler ve Halkla İlişkiler Konusundaki İş ve İşlemleri yapmak,

› Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Konularında Bilgi Edinme Kanunu ve BİMER Kapsamındaki İş ve İşlemleri yürütmek,

› Danışmanlık hizmeti vermek,

› Dokümantasyon ve arşiv sistemini oluşturup sürekliliğini sağlamak,

› Demirbaş kayıtları ile Başkanlığımızın genel kırtasiye ve malzeme ihtiyaçları ile ilgili işlemleri yürütmek,

› Gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek,

› Grup Başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirmek,

ATAMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMA GRUBU

Görevleri:

› Öğretmen adaylarının ihtiyaç duyulan bilgilerini kurumlardan almak

› Yönetmelikle e-personel modülü ve başvuru ekranı ile atama programının uyumlu olmasını ve sürekli hazır halde tutulmasını sağlamak

› Adayların sınav bilgilerini başvuru ekranına yansıtmak için gerekli formatta hazır hale getirmek

› Sınav protokollerini hazırlayarak sınav yapılmasını sağlamak ve sınav sonuçlarını almak

› Yapılan sınavların sonuçlarını değerlendirmek

İllerin ihtiyacına göre atanacak kurumları hazır halde tutmak

› Başvuruları almak

› Başvuruların kontrolünü yaparak atamaya hazır hale getirmek

› Grup Başkanının verdiği diğer görevler

                                                                       DANIŞMA, REHBERLİK ve KOORDİNASYON ÇALIŞMA GRUBU

Görevleri:

› Grup Başkanlığının yıllık Stratejik Planını hazırlamak ve Başkanlığın çalışmalarının, stratejik hedeflerine yönelik performansını izlemek, değerlendirmek, ilgili çalışma gruplarına geri bildirim sağlamak ve yenilemek,

› Hizmet alanı ile ilgili görüş oluşturmak ve Çalışma Gruplarının ihtiyaç duyduğu konularda görüş vermek,

› Atama ve yer değiştirme dönemlerinde duyuru ve kılavuzları hazırlamak,

› Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme mevzuat çalışmalarını diğer çalışma gruplarının görüşlerini alarak yürütmek,

› Grup Başkanlığına görüş verilmesi yönünde gelen taslak mevzuatlar konusunda grubun görüşünü yansıtmak,

› Çalışma Gruplarının çalışmalarını izlemek suretiyle olumlu olumsuz yönlerini ilgili grupla paylaşmak,

› Hizmet alanı ile ilgili Bakanlık/kurum içi ve Bakanlık/kurum dışı taleplere yönelik danışma hizmeti vermek,

› Grup Başkanlığının yaptığı işlemlerle ilgili basında ve internet sitelerinde haber çıktığında cevabını hazırlamak ve Grup Başkanına sunmak,

› Gerek duyulduğunda var olan mevzuatta düzenleme yapılması için teklif hazırlamak,

› Grup Başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

 Yayın:19.07.2012 - Güncelleme:20.07.2012 - 10:40 - Görüntülenme:34779 - İlgili Birim : Atama ve Yer Değiştirme Çalışma Grubu - İlgili Birim Telefonu : 4131369-70